Лімітно-забірна картка форма м-9 бланк

лімітно-забірна картка форма м-9 бланк
Так, норми харчування одного хворого визначає Інститут харчування Міністерства охорони здоров’я стосовно дієтичних столів, у грошовому та натуральному виразі на 1 день. Цей документ складається в одному примірнику, підписується завідуючим відділення і передається дієтсестрі харчоблока. Перший примірник передають складу як основу для відпуску матеріалів, другий — одержувачеві матеріалів. Форма N ВЗСГ-3 Акт витрати насіння і садивного матеріалу.


Бухгалтерія заводу виписує Рахунок-фактуру типової форми в двох примірниках і видає сертифікат, який підтверджує якість відпущених мінеральних добрив. Заповнюється в одному примірнику комірником на кожного робітника, що одержав ці предмети. Форма № ВЗСГ-2 Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей. Перший розділ накладної служить для списання матеріалів у вантажовідправника і оприбуткування на склад. У разі надходження вантажу на склад без документів, відділ постачання виписує наказ складу про прийом вантажу без документів. Він містить таку інформацію: завдання водія; роботу водія та автомобіля; рух пального; результати роботи автомобіля.

Лімітно-забірні картки виписуються відділом постачання або плановим відділом на одне або декілька найменувань матеріалів (номенклатурних номерів) у двох примірників. Нафтопродукти, включаючи відпрацьовані, зберігаються на спеціально обладнаних нафтоскладах чи стаціонарних пунктах заправки машин, мінеральні добрива — на складах відповідно до встановлених правил. При цьому видається товарний чек, інший розрахунковий або платіжний документ, що підтверджує передачу товарів або прийняття платежу із зазначенням суми податку.

Похожие записи: