Искане за възстановяване на акциз бланк

В. Упражнявате ли правата си за възстановяване на акциз върху превозните средства?Вие можете да си възстановите данъка върху горивата или данъка върху дизеловото гориво от пет държави. Заключителна разпоредба § 49. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. Министър: С. Дянков 2243Документът съдържа допълнителен текст, видим само за членове на Асоциацията. Екземпляр 3 трябва да придружава стоките и се връща на доставчика с удостоверение за получаване, което се дава от получателя, ако доставчикът го изисква, по-специално за целите на възстановяването, и също посочва по-нататъшното фискално третиране на стоките в държавата-членка по получаване. Вашите лица за контакт : Всички екипи в цяла Европа,.

Екземпляр 2 трябва да придружава стоките по време на движението и се съхранява от получателя. Екземпляр 1 се съхранява от доставчика за целите на фискалния контрол. При бракуване на бандероли тяхната себестойност не се възстановява. (10) Бракуваните бандероли се унищожа.

Похожие записи: