Бланк заяви про розкриття банківської таємниці

Розкриття інформації про рух коштів на рахунку набувача нерухомос­ті не може забезпечити виконання умов прилюдних торгів. Вимоги задоволено у 1 тис. 481 справі, що на 15,6 % менше, ніж за аналогічний період попереднього року, їх частка серед числа справ, розглянутих з ухваленням рішення, становила 84,2 % [I півріччя 2008 р. — 83,8 %]. Суди закрили провадження у 17 справах, що на 71,2 % менше. Банк, який не вміє тримати секрети своїх клієнтів, може бути позбавлений ліцензії, а службовцям банка за розголошення такої інформації загрожує позбавлення волі на строк до шести років або штраф до 50 тис. франків.

Інші особливості розгляду таких справ встановлені відповідною главою ЦПК про окремі категорії справ окремого провадження. Тому, якщо при розгляді справи в порядку окремого провадження виникає спір про право, підвідомчий суду загальної юрисдикції, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює заінтересованим особам, що вони мають право пред’явити позов на загальних підставах. Так, у статті 62 Закону «Про банки і банківську діяльність» зазначається, що банк має право надавати загальну інформацію, що становить банківську таємницю, іншим банкам в обсягах, необхідних при наданні кредитів, банківських гарантій. Наявність рішення керівника органу ДПІ про призначення таких перевірок у певних випадках необхідна, що безпосередньо випливає з вимог закону.
При зверненні до суду із заявою про розкриття банківської таємниці деякі державні податкові служби іноді навіть і не згадують про визначені у законодавстві підстави перевірки. Довідка складається банком за довільною формою і має містити інформацію про наявність рахунку та залишок коштів на ньому. Обсяг розкриття такої інформації органам прокуратури, Служби безпеки, внутрішніх справ, ДПС, державної виконавчої служби, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу має чітко визначені межі. Оскарження судового рішення: суб’єкти, строки оскарження Відповідно до ч. 3 ст. 290 ЦПК особа, щодо якої банк розкриває банківську таємницю, або заявник мають право у п’ятиденний строк оскаржити ухвалене судом рішення до апеляційного суду в установленому порядку.

Похожие записи: