Зразок бланк особова картка працівника 2012

зразок бланк особова картка працівника 2012
Своє бажання про внесення запису до трудової книжки про роботу за сумісництвом працівник може висловити у письмовій заяві. Відповідальність за порушення порядку ведення обліку Як бачимо, питання ведення військового обліку на підприємстві достатньо складне і, на перший погляд, достатньо заплутане. Утім, зміни, які чекають нас у 2014 році у зв’язку з переходом України повністю на контрактне комплектування Збройних сил та відповідну відмову від призиву, можливо дещо спростять означену ситуацію. Виявлено певні розбіжності у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць.


Третя на наступні сторінки слугували для штампів та відміток про закордонні подорожі, також на третій сторінці зазначалась термін дійсности. Усунено протягом відведеного терміну Перебування в запасі Кадровик має враховувати ще низку моментів, як наприклад, зарахування в запас громадян України, придатних за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і які не досягли граничного віку перебування в запасі. Паспорт, в якому не вклеєно таких фотографій при досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним. Запис до трудової книжки не вноситься. 6. Переведення працівників на легшу роботу (ст. 170 КЗпП). Переведення може бути як постійним, так і тимчасовим. Особові картки на працівників повинні мати номери, що відповідають номерам запису в книзі обліку трудових книжок і вкладишів до них.

Для оформлення паспорта особа подає основні документи: Заява про видачу паспорта; Заява заповнюється особисто заявником від руки, розбірливим почерком, з вичерпними відповідями на всі питання, без скорочень і абревіатур. Додатки 5, 6). Наказ про внесення змін до документів працівника у зв’язку зі зміною імені належить до групи наказів з особового складу (строк зберігання наказу — 75 років). Після підписання керівником підприємства наказ слід зареєструвати у Журналі реєстрації наказів з особового складу. Рішення про переведення приймається на підставі службової записки посадової особи, пропозицій відділу кадрів щодо залучення певних працівників до роботи та оформлюється наказом, в якому має бути вказано термін та обставини переведення, а також розмір оплати. Якщо за основною посадою працівник надав зобов’язання щодо нерозголошення персональних даних інших осіб, при цьому за посадою, яку працівник обійматиме за умовах внутрішнього сумісництва, він також матиме доступ до персональних даних, надавати повторне зобов’язання не потрібно.

Похожие записи: