Журнал обліку довіренностей бланк

журнал обліку довіренностей бланк
Кожному Реєстру присвоюється свій індекс, який має збігатися з номером печатки державного нотаріуса. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є недійсною. Дата вчинення нотаріальної дії проставляється на початку робочого дня та щоразу повторюється на початку кожної сторінки Реєстру протягом усього робочого дня. 7.22. У графі 3 Реєстру зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання особи, для якої вчиняється нотаріальна дія. Перевірка Перевірка Натисніть, будь-ласка, на це посилання, якщо броузер не переадресував на документ автоматично.


Відповідальність за дотримання постачальником встановленого порядку відпуску за довіреністю цінностей покладається на посадових осіб підприємства-постачальника, які мають право підписувати первинні документи на відпуск цінностей. Використовується для списання фактично витраченого пального на роботу вантажних та легкових автомашин, але не більше норм витрат, встановлених для окремих марок автотранспорту. Текст нотаріально оформлюваного документа та посвідчувальний напис можуть бути викладені як на лицьовому, так і на зворотному боці спеціального бланка нотаріального документа. Строк дії такої довіреності не може перевищувати строку дії основної довіреності, на підставі якої її видано. Отриманні запасів, що придбані за готівку (підзвітними особами) оформляється на основі Звіту про використання коштів наданих на відрядження та під звіт та прикладених до нього документів: чеків, накладних тощо.

Основна функція довіреності — оформлення відносин представництва. У свою чергу представництво — це правовідносини, у яких одна сторона (представник) зобов’язана або має право здійснити правочин від імені іншої сторони, яку вона представляє. Безоплатне отримання запасів (гуманітарна допомога, благодійні надходження) оформляється комісією призначеною наказом керівника установи з включенням до її складу представника бухгалтерії та представника вищого органу. При припиненні довіреності особа, якій її видано, або її правонаступники повинні негайно повернути довіреність (ст. 249 ЦК України).

Похожие записи: