2 кб статистична звітність бланк

2 кб статистична звітність бланк
Джерелом інформації виступає балансовий звіт Органи влади Цікавить інформація про розподіл ресурсів і результати діяльності банків. Головні лікарі ветеринарної медицини сільськогосподарських під­приємств розробляють план профілактики незаразних хвороб тварин в межах господарства, завідуючі лікарнями, дільницями ветеринарної ме­дицини — для зони обслуговування. Необхідність звітності зумовлена відкритістю економіки.Підготовка звітів грунтується на принципах, які покладені в основу організації бухгалтерського обліку в банках. Практично в усіх статистичних формулярах адресна частина містить однакові реквізити і заповнюється на підставі документів про державну реєстрацію підприємства.


Вони забезпечують створення банкам більш стабільних умов фінансової діяльності і дозволяють уникати різкого коливання величини поточного прибутку банків у зв’язку із списанням кредитних збитків.Резерви, які створюються понад суму визначених специфічних резервів називаються загальними резервами. Змістовна частина звіту, що складається з трьох розділів, оформля­ється в певній послідовності. У розділі 1 «Діагностичні дослідження» в графі 1 спочатку указують вид тварини, потім найменування дослідження. Сюди відносять кошти, що зберігаються на рахунках у вигляді депозитів інших банків, а також кредити, отримані банком від НБУ та інших банків.3. Кошти до запитання клієнтів. Списання заборгованості за міжбанківськими кредитами наводиться у розрізі країн позичальників.5. Звіт про достатність капіталу. Міжбанківський ринок характеризується високою ліквідністю і швидкими коливаннями відсоткових ставок, які в свою чергу залежать від строку кредиту. Наприклад, «Велика ро­гата худоба, дослідження на бруцельоз — серологічне». У графі 2 спочат­ку записують код виду тварини, а потім код того або іншого дослідження, проведеного з діагностичною метою.

При цьому пролонговані кредити розподіляються за строками їх пролонгації. Баланс є основною формою звітності комерційного банку, що показує стан активів, зобов’язань та капіталу банку на певну дату. Базове звітне навантаження передбачає складання підприємствами так званої типової, або міжгалузевої, статистичної звітності.

Похожие записи: