Бланк протоколу засідання балансової комісії

бланк протоколу засідання балансової комісії
Стенографічні, де всі виступи, репліки, запитання й відповіді записуються дослівно. Рішення колегіальних органів доводяться до виконавців і організацій, що належать до сфери управління установи, через надсилання їм рішень. Протоколи загальних зборів (нарад) підписують голова й секретар, а протоколи засідань комісій — усі члени президії. Якщо застрахованих осіб 15 чи менше, то на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства. Хто входить до її складу? На який строк обираються члени комісії із соціального страхування?


Коли хід зборів, нарад, засідань фіксується на магнітній плівці шляхом запису на магнітофоні чи диктофоні, після засідання записані на ній тексти виступів передруковуються і заносяться до протоколу. Витяг із протоколу підписують голова й секретар засідання. У протоколі роблять помітку про зроблений витяг, а також зазначають, кому його вручено чи надіслано. Типову форму протоколу наведено в додатку до Положення. Члени комісії беруть участь у засіданнях особисто без права передання своїх повноважень іншим посадовим особам (п. 4.1 Положення). Комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більше половини її членів, у т. ч. представники кожної сторони. Допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення. Так само оформляється розділ «Виступили». У розділі «Ухвалили» повністю записується прийняте рішення, яке може складатися з одного чи кількох пунктів або з констатуючої частини й резолюції.

Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Класифікація протоколів[ред. • ред. код] За обсягом фіксованих даних протоколи поділяють на: Стислі, в яких записано лише ухвалу або поширену резолюцію, а також зазначено номер, дату, назву організації, кількість присутніх, порядок денний. Доповідач: голова мандатної комісії. 4. Про внесення змін до Положення про «Первинну профспілкову організацію студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Доповідач: Добровольська І.А. 5. Різне. Хрещатик, 36, кім.104a 202-70-64 Відділ документального забезпечення засідань Київської міської ради м.Київ, вул. Положенням не встановлено, від якої саме сторони має бути обрано голову комісії, а лише зазначено, що заступник голови комісії має представляти іншу сторону. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. — К.: Літера, 2003 ISBN 966-7543-25-0 291 с.

Похожие записи: