Бланк инвентарной картки групового учета

бланк инвентарной картки групового учета
Форма N П-5 Розрахунково-платіжна відомість (зведена). Форма N П-7 Розрахунково-платіжна відомість працівника. Типова форма № ОЗ-8 Акт про списання автотранспортних засобів. Один примірник Акта передають до бухгалтерії підприємства, а другий залишається в матеріально відповідальної особи. В Акті зазначають дані про фактичний залишок грошових коштів у касі підприємства, а також їх залишок за даними бухобліку і визначають результат інвентаризації. Форма № 5 Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу.


Форма N 24-НП Акт інвентаризації на АЗС. Форма N 25-НП Розпорядження про інвентаризацію. Типова форма № ОЗ-12 (бюджет) Інвентарна картка групового обліку основних засобів в бюджетних установах. Записи здійснюють на підставі виписок ДКУ про перераховані кошти.

Державне казначейство України (ДКУ) 6 жовтня 2000 р. наказом № 100 затвердило форми карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядок їх складання. Форма № 2 Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи. Перед початком інвентаризації матеріально відповідальні особи в інвентаризаційному описі (акті інвентаризації) дають розписку на підтвердження того, що всі прибуткові та видаткові документи на активи подано до бухгалтерії, прийняті об’єкти оприбутковано, а ті, що вибули, — списано на витрати. Опис складають в одному примірнику в бухгалтерії з метою контролю за зберіганням інвентарних карток. При автоматизированном проектировании допускается графу не заполнять 9 Код заготовки М02, М03 Код заготовки по классификатору.

Похожие записи: